Úvod Jak nakupovat Pro Slovensko Osobní odběr Pište na Kontakt

Nad 2´500,-CZK

doprava

Partneři


AKTUÁLNÍ KATALOGY

LIMITED EDITION

AKTUALITY

Najdete nás na:

Novinky Peg Pérego


Podmínky

Jak najít ...nemůžete něco najít?
Jak nakupovat ...nevíte jak si objednat? Je to fakt jednoduché
Platební podmínky ... jak se platí, kdy a komu
Dodací podmínky ... a kdy Vám zboží přijede
Dopravné ...no, schválně, kolik ...?
Reklamační řád ... teda, kdyby náhodou
Vrácení zboží ... i to se může hodit
Ochrana osobních dat ...§ a § a samé §§§, ...


mějte se hezkyJak najít co hledáte

 • v levém sloupku Nabídka zboží Vás navedeme. Zboží je tématicky rozděleno do několika základních skupin a podskupin

nebo

 • na hlavní stránce si otevřete některý e.katalog z naší nabídky. Na těchto stránkách se lze proklikat k požadovaným informacím

anebo

 • v horní liště si otevřete nabídku Hledej a ve vyhledávacím okénku zadejte požadovaný název výrobku nebo výrobce

Zpět na začátek


mějte se hezkyJak nakupovat …? Nakupování v našem internetovém obchodě je velmi jednoduché.

 • Zboží je roztříděno do různých skupin umístěných v levém sloupku. Po kliknutí na zvolené oddělení se buď daná skupina rozbalí do podskupin nebo se rovnou zobrazí zboží dané skupiny v hlavním okně.
 • Obsah hlavního okna představuje přehled zboží dané skupiny, rozčleněné i na několik stran (dle množství položek ve skupině). Naší snahou bude postupně naší nabídku doplňovat a rozšiřovat jednak o další zboží, jednak o další informace o jednotlivých výrobcích tak, aby kupující měl dostatečné množství informací potřebných pro realizaci nákupu.
 • Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail.
  Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek, ale i na odkaz více o produktu.
 • Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu.
 • Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Po zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat . Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde je třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží.
 • Po vyplnění všech požadovaných údajů přejdete na další stránku, kde si svoji objednávku zkontrolujete. V případě, že je vše v pořádku, můžete si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána. Přes tlačítko Zpět můžete provést případné korekce objednávky. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat . Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu.
Zpět na začátek
 

mějte se hezkyPlatební podmínky

 1. hotově - platba při převzetí zboží vlastním rozvozem Peg Pérego - Baby po Praze
 2. na dobírku - placeno při převzetí od dopravce
 3. převodem - po obdržení faktury e-mailem je splatno do 14ti dnů převodem na náš účet.
  Po připsání finanční částky na náš účet je zboží okamžitě odesláno adresátovi. Tato forma úhrady je obvyklá u dětských zařízení, lékařů, v léčebných střediscích a u podobných institucí.
  POZOR - objednávka a její číslo není doklad ani var. symbol pro platbu převodem!

  Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH, smluvní a konečné - provozovatel obchodu je plátcem DPH.
Zpět na začátek

mějte se hezkyDodací podmínky

Zboží standardně odesíláme následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku okamžitě, budeme kupujícího kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě, pokud možno ke spokojenosti kupujícího.
Objednávky vyřizujeme kompletně, v případě individuální dohody mezi kupujícím lze postupovat i jinak.

Zpět na začátek

mějte se hezkyDopravné

Cena za dopravné a distribuční náklady ve výši:
IN TIME: 141,-CZK
DOBÍRKA: 22,-CZK
je připočtena k ceně zboží z celkové ceny objednávky do 2499,-Kč(včetně DPH).

K celkové ceně objednávky nad 2500,-CZK (včetně DPH), není dopravné ani distribuční náklady účtovány.


Zpět na začátek

mějte se hezkyReklamační řád

Kupujícímu doporučujeme při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat, zda obalový materiál není zjevně poškozen dopravou. V případě poškození obalu,  prosím ihned zkontrolujte obsah zásilky a ujistěte se, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození ihned informujte dopravce i prodávajícího. Pozor! Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytované zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
U zjevné vady prosím garanci uplatněte neodkladně, tj. do 3 dnů.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě reklamace zboží, prosíme, postupujte následujícím způsobem:
Kupující je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu nebo na e-mail info zavináč malli.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE) a to bez zbytečného odkladu. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení reklamovaného zboží
- důvod reklamace
- termín nákupu

K zahájení reklamačního řízení spolu s vadným výrobkem doporučujeme předložit řádně vyplněný originál záručního listu (pokud byl prodávajícím vydán), popř. doklad o zaplacení. K urychlení reklamačního řízení doporučujeme předložit vadnou věc čistou a to včetně původního příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací, skladováním a vnějšími vlivy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. V případě jakéhokoliv mechanického zásahu do zboží uživatelem v záruční lhůtě, ztrácí takové zboží statut zboží na které se vztahuje záruka a výrobce, potažmo prodejce, nepřebírá odpovědnost za možné následky. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. V případě zjištění výrobní vady, bude zboží opraveno a odesláno zpět kupujícímu. V případě neopravitelnosti výrobní vady, bude po dohodě s kupujícím zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena finanční částka.

 

Zpět na začátek

mějte se hezkyVrácení zboží  

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete od kupní smlouvy samozřejmě odstoupit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím, po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adresu prodávajícího) přijato.
S ohledem na charakter zboží (84/2001 Sb. Min. zdravotnictví ČR - hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, související předpis: Zákon č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví) důrazně doporučujeme zboží vrátit nepoužité.
Při odstoupení od smlouvy bude vrácena finanční částka převodem na účet objednavatele (kupujícího) pouze za vrácené zboží, nikoliv za náklady vzniklé k jeho vrácení a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím předem informujte.

Zpět na začátek

mějte se hezkyMimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@pegperego-baby.cz .
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

mějte se hezkyOchrana osobních dat

WERTFEIN Robert - MALLI

, jako provozovatel internetového obchodu s kojeneckým a dětským zbožím www.pegperego-baby.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu pegperego-baby.cz
Současně se zavazuje k tomu, že na přání kupujícího i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze, vyjma uskutečněných obchodních případů a to pouze v rámci povinnosti zachování účetních dokladů.

Zpět na začátek

 

mějte se hezkyEET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

,


Wertfein Robert - PEG PÉREGO - BABY. Všechna práva vyhrazena.

 *www 2004-2020 Peg Pérego - Baby
Mapa webu